مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد:

نسخه درآمدزایی از استخراج رمزارز

نسخه درآمدزایی از استخراج رمزارز

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرده است که بررسی ميزان و شيوه اخذ ماليات از استخراج رمزارزها در ایران اهميت بيشتری از تعرفه برق آنها دارد و ایجاد موانع غيرضروری ازجمله تعرفه غیرعادلانه برق ممكن است کشور را از درآمدهای مالياتی محروم کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج رمزارز یک منبع درآمدی غیرقابل تحریم است که می‌تواند برای شبکه برق کشور نیز درآمد داشته باشد و از سوی دیگر دولت می‌تواند با اخذ مالیات از این فعالیت درآمد مالیاتی به دست آورد.

در این گزارش، کشور روسیه به عنوان نمونه موفق استخراج رمزارز معرفی شده است که یكی از کشورهای مشابه ایران ازنظر غنای منابع انرژی کشور محسوب می‌شود. اخذ ماليات از استخراج رمزارز در کشور روسیه می‌تواند درآمد مالياتی نزدیک به 886 میلیون یورویی را برای این کشور به همراه بياورد.

همچنین ذکر شده که حجم معاملات روزانه رمزارز در 24 ساعت گذشته (16 مرداد ماه سال جاری) در سطح جهان نزدیک به 56 میلیارد یورو بوده است. یک منبع درآند استخراج رمزارز از اخذ کامزد از این فعالیت‌ها است، زیرا گر چه کارمزد تراکنش‌های رمزارزها نسبت به بانک‌ها پایین است اما صفر نیست.

سود حاصل از استخراج رمزارز چگونه محاسبه می‌شود؟

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سود حاصل از استخراج رمزارز را این گونه محاسبه کرده است که اگر 100 دستگاه استخراج یک روز کار کنند درآمد ناخالص آن 509 یورو خواهد بود، اگر تعرفه برق آن 0.06 یورو باشد، هزینه برق آن 194 یورو می‌شود و سود خالص آن 315 یورو خواهد بود که مالیات 25 درصدی درآمد خالص 78 یورو نصیب کشور می‌کند.

اگر تعرفه برق 0.03 یووو باشد هزینه برق به 97 یورو کاهش پیدا می‌کند اما سود خالص به 410 یورو می‌رسد که درآمد مالیاتی 102.5 یورو نصیب خزانه دولت می‌شود.

این گزارش در ادامه این گونه استدلال می‌کند: از آنجا که گاز به صورت رایگان به نيروگاه‌ها عرضه می‌شود بازگشت سرمایه از طریق درآمد مالياتی به همه بخش‌های کشور تسهيل می‌شود. به این ترتيب بررسی ميزان و شيوه اخذ ماليات از استخراج رمزارزها در ایران اهميت بيشتری از تعرفه برق آنها دارد. مضاف بر اینكه ایجاد موانع غيرضروری ازجمله تعرفه عادلانه برق ممكن است کشور را از درآمدهای مالياتی محروم کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد کرده که اگرچه ماده 141 قانون ماليات‌های مستقيم مصوب 1394 و ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی را صفر منظور کرده است؛ اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق استخراج منطقی نیست بنابراین نباید استخراج رمزارزها از مالیات بردرآمد معاف نباشند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند