برچسب: آب زیرزمینی
6 مطلب

بحران آب ایران «قطعی» است

انسداد بیش از ۳۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور

کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه