برچسب: آسانسور
3 مطلب

دی ۹۷ آخرین اولتیماتوم استاندارد خودروها

۹۵ درصد آسانسورهای کشور استاندارد نیست