برچسب: اتحادیه گوشت گوسفندی
8 مطلب

مجوز واردات دام زنده صادر شد

قیمت گوشت گوسفندی به ۶۰ هزارتومان رسید

قیمت گوشت ثابت ماند

ثبات قیمت گوشت گوسفندی

کاهش ۲ هزار تومانی نرخ گوشت گوسفندی