برچسب: ارز رسمی
75 مطلب

نرخ یورو، دینار و ۲۳ ارز دیگر افزایش یافت

یورو، لیر و ۲۴ ارز دیگر ارزان شدند

قیمت یورو، لیر و ۱۷ ارز دیگر کاهش یافت

تثبیت قیمت ارزهای بانکی

نرخ ارزهای بانکی ثابت ماند

رشد قیمت لیر، پوند و ۱۷ ارز دیگر

افزایش قیمت یورو، لیر و ۱۴ ارز دیگر

ثبات قیمت ارزهای بانکی

نرخ لیر و ۲۸ ارز دیگر کاهش یافت

رشد قیمت ۲۰ ارز بانکی

کاهش بهای ۲۵ ارز بانکی

قیمت ۱۰ ارز و لیر ترکیه کاهش یافت

بهای ۲۲ ارز بانکی کاهش یافت

کاهش قیمت ۱۵ واحد پولی