برچسب:

ارز رسمی

127 مطلب

لیر، دلار کانادا و ۲۶ ارز گران شدند

پوند ارزان و لیر ترکیه گران شد

یورو گران و دلار کانادا ارزان شد

قیمت یورو و لیر ترکیه افزایش یافت

یورو گران و دلار کانادا ارزان شد

یورو ارزان و لیر گران شد

دلار کانادا گران و یورو ارزان شد

افزایش نرخ بانکی ۲۵ ارز

لیر، یورو و ۱۶ ارز دیگر ارزان شدند

افزایش نرخ یورو و ۲۷ ارز دیگر

یورو، پوند، لیر و ۲۰ ارز دیگر ارزان شدند

یورو، پوند، لیر و ۲۳ ارز دیگر گران شدند

یورو، لیر و پوند ارزان شدند

31 ارز مانند یورو و لیر ترکیه گران شدند

افزایش نرخ بانکی یورو، دلار کانادا و لیر ترکیه

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 9