برچسب:

ارز صادرکنندگان

45 مطلب

گزارش جدید ارزی بانک مرکزی از بازار ثانویه

گام جدید برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

هشدار بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی

درخواست شورای پول و اعتبار از صادرکنندگان

آخرین مهلت بانک مرکزی به صادرکنندگان

دلار «نیما» و بازار یکسان می‌شود

کارنامه بانک مرکزی در تامین ارز واردات