برچسب:

ارز صادرکنندگان

45 مطلب

دردرسرهای تازه واردکنندگان برای تامین ارز

علت عدم بازگشت ارزهای صادراتی چیست؟

28 میلیارد دلار برای ثبت سفارشات تامین شده است

1.5 میلیارد یورو در سامانه نیما بی‌مشتری ماند

عواملی که ثبات بازار ارز را رقم زدند

شرایط اقتصادی در حال بهبود است / با صادرکنندگان بر سر برگشت ارز به توافق خواهیم رسید

رشد وزنی و ارزشی صادرات کشور در سه ماهه اول امسال

87 درصد ارز صادرکنندگان بی‌سابقه بازنگشته است

60 درصد ارز صادراتی به کشور برگشته است

جریمه صادرکنندگانی که دلارها را نیاوردند