برچسب: اشتغال روستایی
68 مطلب

عملکرد ۹ ماهه طرح اشتغال روستایی

ایجاد ۳۰۰ «روستای بدون بیکار» تا پایان سال

برگزاری پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر به همت بنیاد علوی