برچسب: اشتغال روستایی
63 مطلب

عملکرد ۹ ماهه طرح اشتغال روستایی

ایجاد ۳۰۰ «روستای بدون بیکار» تا پایان سال

برگزاری پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر به همت بنیاد علوی

بحران دریاچه ارومیه بحران کل کشور است

طرح‌های اشتغال از سقف مجاز عبور کرد