برچسب:

اشتغال روستایی

69 مطلب

عملکرد ۹ ماهه طرح اشتغال روستایی

ایجاد ۳۰۰ «روستای بدون بیکار» تا پایان سال

برگزاری پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر به همت بنیاد علوی

  1. 1
  2. 2
  3. 5