برچسب:

بانک جهانی

120 مطلب

دو نرخ رشد اقتصادی از دو نهاد/ مرکز آمار یا بانک مرکزی، کدام راست می‌گویند؟

اقتصاد ایران امسال رشد می‌کند

وزیر اقتصاد سفرش به آمریکا را لغو کرد

پیش‌بینی جدید بانک جهانی از اقتصاد ۲۰۲۲ / کرونا دیگر تهدیدی برای اقتصاد نیست؟

  1. 1
  2. 2
  3. 8