برچسب: بانک جهانی
83 مطلب

اقتصاد ترکیه سال آینده از رکود خارج می‌شود

ایران چه زمانی از رکود خارج می‌شود؟

پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران

گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار ایران

فقیرترین کشورهای جهان کدامند؟

احتمال ریاست دختر ترامپ بر بانک جهانی

رئیس کل بانک جهانی استعفا داد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 6