برچسب:

بریکس

5 مطلب

ایران نقطه اتصال بریکس به گلوگاه انرژی و بازارهای جهانی

داووس ۲۰۱۹ در تسخیر زنان

حمایت اعضای بریکس از برجام

سوئیفت یک بانک روسی را تحریم کرد