برچسب:

بودجه ۹۷

197 مطلب

واکنش سازمان برنامه به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷

پرداخت 1700 ميليارد تومان به كارمندان خارج از ضوابط

میزان مالیات پرداختی کارمندان دولت

عملکرد بودجه ۹۷ در شش ماهه نخست امسال

رشد ۵۶ درصدی درآمدهای نفتی در سال 97

درخواست افزایش ۱۰ درصدی عوارض برق برای سال 98

پرونده قیمت بنزین در آینده باز است

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 14