برچسب:

توزیع قیر رایگان

7 مطلب

رانت ‌قیر رایگان؛ ۲هزار میلیارد تومان

مصوبه قیر رایگان اصلاح می‌شود؟

سود طرح مجلس در جیب تاجران هندی

ماجرای توزیع قیر رایگان چیست؟

سلاطین قیر باز می‌گردنند؟

دلیل مخالفت با طرح توزیع قیر رایگان چیست؟