برچسب:

جلسه هیات دولت

38 مطلب

بازگشت ساعات کاری به روال قبل و لغو تعطیلی پنجشنبه‌ها در ادارات دولتی

باید از اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی پرهیز شود

به زودی تحریم برداشته می‌شود

تجارت با دنیا حق مردم است / اگر در برداشتن تحریم تعلل کنیم، حقوق مردم را پایمال کرده‌ایم

حق نداریم با اعصاب مردم بازی کنیم

مردم شک نداشته باشند، آمریکا را شکست دادیم و ناچار است برگردد

نباید به خاطر انتخابات آینده، دولت را اذیت کنیم / امروز توپ در زمین آمریکا است

کاهش نرخ دلار ارزانی به همراه دارد؟

موافقت دولت با واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی برای طرح مسکن ملی

باید خود را برای دوران پساکرونا آماده کنیم

سفرهای جدید ممنوع می‌شود / سختگیری برای مبارزه با کرونا بیشتر خواهد شد