برچسب: جمعیت فعال زنان
2 مطلب

سهم ۳۲ درصدی زنان از کل جمعیت بیکاران کشور

کاهش چشم‌گیر ورود زنان به بازار کار