موضوعات داغ:
برچسب: حذف ارز 4200 تومانی
5 مطلب

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد غذایی حذف شد

احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر

عواقب بورسی تصمیم ارزی دولت برای داروها / آینده سهم دارویی‌ها چه خواهد شد؟

حذف دلار 4200 تومانی امکان‌پذیر نیست