برچسب: حذف ارز 4200 تومانی
2 مطلب

عواقب بورسی تصمیم ارزی دولت برای داروها / آینده سهم دارویی‌ها چه خواهد شد؟

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی امکان‌پذیر نیست