برچسب:

حذف ارز 4200 تومانی

8 مطلب

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از تجارت خارجی

حذف ارز 4200 تومانی جدی شد

نظر مجلس درباره حذف ارز 4200 تومانی / دلار دولتی حذف می‌شود؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد غذایی حذف شد

احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر

عواقب بورسی تصمیم ارزی دولت برای داروها / آینده سهم دارویی‌ها چه خواهد شد؟

حذف دلار 4200 تومانی امکان‌پذیر نیست