برچسب:

حقوق سربازی

5 مطلب

حداقل حقوق ماهیانه سربازان در سال آینده

حقوق سربازان وظیفه ۳ برابر می‌شود

افزایش حقوق ۲۰ درصدی سربازان در امسال / حداقل حقوق یک سرباز ۳۳۴۰۰۰ تومان است

جزئیات افزایش حقوق سربازی