برچسب:

حقوق سربازی

3 مطلب

افزایش حقوق ۲۰ درصدی سربازان در امسال / حداقل حقوق یک سرباز ۳۳۴۰۰۰ تومان است

جزئیات افزایش حقوق سربازی