برچسب:

خروج آمریکا از برجام

67 مطلب

تحریم‌ها علیه هر کشور دیگری بود اقتصادش فرو می‌پاشید

اروپا گام عملی بردارد وگرنه با قاطعیت به سمت اجرای گام دوم می‌رویم

ابهامات کانال مالی ایران-اروپا

سقوط دلار به زیر ۷ هزار تومان قطعی است

برای تحریم‌ها برنامه‌های جدی داریم

واردات نفت آسیا از ایران کاهش یافت

بررسی میزان صادرات نفت و معیانات گازی ایران

پرهیز از وصله کردن مشکلات اقتصادی