برچسب: خسارات کشاورزان
2 مطلب

میزان خسارت ملخ‌ها به استان فارس