برچسب: خسارات کشاورزان
3 مطلب

میزان خسارت ملخ‌ها به استان فارس