برچسب:

درآمد سرانه

8 مطلب

آمار تکان‌دهنده بانک جهانی/ اندازه اقتصاد ایران به یک سوم کاهش یافت!

ایرانیان ۱۷ سال به عقب برگشتند / تحریم‌ها اقتصاد کدام طبقه را بهتر کرد؟

ثروتمندترین کشورها در سال 2019 بر پایه درآمد سرانه