موضوعات داغ:
برچسب: دلار 4200 تومانی
73 مطلب

ارز دولتی برای واردات لاستیک حذف شد

ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات برنج حذف شد

خبر جدید درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی / اعتبار توزیع دلار دولتی نصف می‌شود

درآمد دولت در سال آینده چقدر است؟ / جزئیات تبعات تداوم دلار 4200 تومانی / تورم 15 درصدی آورده ارز ترجیحی

توزیع 10 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان در سال بعد / حتما کسری بودجه داریم

ارز 4200 تومانی برباد دادن سرمایه ملی است

ورود دیوان محاسبات به موضوع دلار 4200 تومانی

خوراکی‌هایی که دلار 4200 تومانی نگرفتند، چقدر گران شدند؟

شرایط توزیع چای وارداتی با ارز دولتی