برچسب: دلار 4200 تومانی
57 مطلب

ثبت رکورد جدید فلاکت و توزیع زمین رایگان به بازنشستگان

دلارهای ۴۲۰۰ تومانی با امضاهای چه کسانی توزیع شد؟

هشدارهای ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی / آیا نوسانی دیگر در راه است؟

مخالفت وزارت صنعت با حذف ارز دولتی

ذهن‌خوانی طراح دلا‌‌ر ۴۲۰۰

۱۴ راهکار مرکز پژوهش‌ها برای بازگشت دلارهای صادراتی

دلار ۴۲۰۰ و خطای کنکورد

گام بزرگ برای تک نرخی شدن ارز / حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی با پیشنهاد سازمان برنامه جدی‌تر شد/ کوپن جایگزین دلار ۴۲۰۰ تومانی

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاها را گران نکرد / گوشت در اردیبهشت ماه ارزان شد

قطع دلار ۴۲۰۰ تومانی برای گوشت قرمز چقدر تورم داشت؟

آغاز حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از برخی اقلام ضروری