برچسب:

سازمان تجارت جهانی

52 مطلب

رکود بزرگ جهانی پس از کرونا چقدر محتمل است؟

آغاز به کار نشست گروه ۲۰

کاهش چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان