برچسب: سازمان تجارت جهانی
51 مطلب

آغاز به کار نشست گروه ۲۰

کاهش چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان