برچسب:

سقوط هواپیمای اوکراینی

56 مطلب

تعیین غرامتی بالاتر از تعهد ایران، برای جانباختگان هواپیمای اوکراینی

رای اخیر دادگاه کانادا فاقد مبنا بوده و مستند نیست

سقوط هواپیمای اوکراین، عمدی بود یا غیرعمدی؟

واکنش ایران به ادعای مقام اوکراینی درخصوص سقوط هواپیما

گزارش بررسی سانحه هواپیمایی اوکراینی منتشر شد

آخرین خبر از مذاکرات ایران و اوکراین

  1. 1
  2. 2
  3. 4