برچسب:

سویا

17 مطلب

ورود ذرت و سویا به بازار سیاه

چرخش فروش سویا از بازار چین به سمت ایران

ایران بزرگ‌ترین خریدار سویای آمریکا شد

مشکل این روزهای مرغداران چیست؟

در توزیع ذرت و کنجاله سویا مشکلی وجود ندارد

قیمت مرغ روند نزولی گرفت

فقط 3 محصول تراریخته در ایران مجوز مصرف دارند

  1. 1
  2. 2