برچسب:

سپرده بانکی

90 مطلب

افزایش ۳۱ درصدی سپرده‌های بانکی/ میزان وام‌دهی بانک‌ها چقدر افزایش یافت؟

رشد عجیب وام‌دهی یک بانک خصوصی/ این بانک بیش از آنچه که دارد وام می‌دهد

کم میلی مردم استان تهران به سپرده‌گذاری در بانک / کدام استان بیشترین رشد سپرده‌های بانکی را دارد؟

آنالیز عملکرد یک بانک بورسی / رشد ۱۲۰ درصدی جذب سپرده طی یک ماه!

۳ برابر شدن وام‌دهی یک بانک خصوصی / رشد ۲٫۵ برابری جذب سپرده در یک ماه!

آیا خرید اوراق گواهی سپرده با سود ۱۸ درصد جذاب است؟

قدرت وام‌دهی در کدام استان بیشتر است؟

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 6