برچسب:

سید احسان خاندوزی

2 مطلب

جزئیات جدید از طرح مالیات بر خانه‌های خالی

خطر ما تحریم‌ نیست؛ بوروکراسی و بوروکرات‌های منفعت‌طلب است