برچسب: شاخص بورس
458 مطلب

فلزی‌ها و نفتی‌ها لیدرهای امروز بورس

بورس تهران شاهد پنجمین عرضه اولیه سال

رشد ۱۳۱ واحدی شاخص بورس

رشد دماسنج بورس به کمک فلزی‌ها

رشد ۷۵۱۴ واحدی شاخص بورس در سال جاری

افت ۵۸۹ واحدی شاخص صنعت در ۵ روز کاری بورس

کاهش قیمت محصولات شیمیایی و ارتباطی‌ها در بورس

نقش فلزات اساسی در نوسانات شاخص بورس

رشد خودرویی‌ها و نفتی‌ها در معاملات امروز بورس

خودرویی‌ها، فلزات اساسی و نفتی‌ها در کانال کاهشی بورس

سه روز و ۳۹۰ واحد افت شاخص بورس در هفته گذشته