برچسب:

شاخص قیمت تولیدکننده

15 مطلب

کاهش نرخ تورم سالانه تولیدکننده

تورم تولیدکننده خدمات ۲۹ درصد شد

تورم خودرو در بهار ۹۸ افزایش یافت

نرخ تورم تولیدکننده در بهار ۷۰ درصد شد

افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق

تورم تولیدکننده به ۳۵.۲ درصد رسید

تورم بخش صنعت ۴۷.۳ درصد شد

تورم سه رقمی در هزینه تولید دخانیات و کاغذ

افزایش نرخ تورم تولید کننده بخش برق