برچسب:

صنایع لبنی

10 مطلب

گرانی مصرف لبنیات را ۲۰ درصد کاهش داد

انفعال دولت، انفجار قیمت لبنیات

ادامه افزایش غیرقانونی قیمت لبنیات

نیازی به واردات شیر خشک صنعتی نداریم

بی‌اعتنایی صنایع لبنی به جریمه‌های تعزیرات

مصرف کره در کشور 10 هزار تن کاهش یافت