برچسب: صندوق ضمانت صادرات
6 مطلب

چه کسانی از نرخ غیر واقعی ارز سود می‌برند؟

صندوق ضمانت صادرات آماده پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز صادرکنندگان است