برچسب: صنعت غذا
7 مطلب

آینده نگران کننده صنایع غذایی در سال ۹۸

آغاز همکاری‌های ایران و ترکیه در صنعت غذا

درون گندم خاک می‌ریزند می‌گویند بخرید

وضعیت صنعت غذا و کشاورزی در برنامه ششم توسعه