برچسب:

عملکرد هفتگی بورس

31 مطلب

هفته ثبات در بورس به پایان رسید / دارا یکم ۶ درصد بازدهی داشت

رکورد منفی دیگری برای بورس به ثبت رسید