برچسب:

فدرال رزرو

67 مطلب

احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا قوت گرفت

طلا پتانسیل 1400 دلاری شدن را دارد

بانک مرکزی آمریکا فورا نرخ بهره را کاهش دهد

فدرال‌رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشت

دو نیمه متفاوت دلار به سود طلا

چشم‌انداز اقتصاد ۲۰۱۹

طلا صعود کرد نفت سقوط

افزایش اندک قیمت طلا در بازارهای جهانی