برچسب:

فلزات اساسی

28 مطلب

سیگنال‌های جنگ تجاری برای بورس ایران / پیش‌بینی رکود صادرات کامودیتی‌ها در زمستان

متضرران اصلی بورس بعد از اعلام تحریم‌ فلزات

اعلام تحریم فلزات اساسی چه تاثیری بر بورس دارد؟

بهبود بورس از مسیر جهانی

حقیقی‌ها سهم خریدند و حقوقی‌ها فروختند

جهش شش پله‌ای شاخص فرابورس

تقویت ۱۹۷۴ واحدی شاخص کل بورس

چرخش مثبت بورس تهران

چشم‌انداز هفتگی بورس

  1. 1
  2. 2