برچسب: قاچاق دام
9 مطلب

نوسان مجدد قیمت گوشت در بازار

افزایش ۴ برابری کشف قاچاق دام

قاچاق دام زنده علت گرانی‌هاست

از خشکسالی تا قاچاق دام، در شیوع طاعون نشخوارکنندگان تاثیر دارند