برچسب: قطعی آب
2 مطلب

احتمال قطعی آب در تهران چقدر است؟

رفع مشکل قطعی آب انتقالی به یزد تا ساعتی دیگر