برچسب:

مدیریت

11 مطلب

تاکید بر استفاده از جوانان در حکمرانی / کارهای اجرایی برعهده مدیران جوان باشد

مجمع تشخیص مصلحت نظام دوره تربیت مدیر راهبردی کشاورزی برگزار می‌کند

مدیریت یکپارچه شهری موجب درآمدزایی پایدار می‌شود