برچسب: مسعود نیلی
8 مطلب

مقاومت مشتریان نفتی ایران/پاسخ نیلی به انتقادات بی‌شمار

اصلاحات ۴ گانه برای تولید محصولات رقابتی در کشور

فقرزدایی: پیکار با فقر یا بازی با آمار

هدر دادن منابع را متوقف کنیم!

استقلال صندوق توسعه مهمتراست یا بانک مرکزی؟