برچسب:

مهدی کرباسیان

30 مطلب

صادرت فولاد کشور کم نشده است

آزادسازی 190 هزار کیلومتر از برنامه اکتشاف معدنی

تهیه نظام آماری برای صنعت سنگ کشور

فعالیت 60 درصد از معادن کشور

نجات صنعت فولاد از رکود توسط صادرات

اختصاص ۴۰‌ درصد تسهیلات به معدن

برنامه ویژه دولت برای فولاد

  1. 1
  2. 2