برچسب: مهدی کرباسیان
29 مطلب

صادرت فولاد کشور کم نشده است

آزادسازی ۱۹۰ هزار کیلومتر از برنامه اکتشاف معدنی

تهیه نظام آماری برای صنعت سنگ کشور

فعالیت ۶۰ درصد از معادن کشور

نجات صنعت فولاد از رکود توسط صادرات

اختصاص ۴۰‌ درصد تسهیلات به معدن

برنامه ویژه دولت برای فولاد

  1. 1
  2. 2