برچسب:

میدان نفتی آزادگان

21 مطلب

امتیازات اقتصادی جدید ایران و چین / نفت و گاز در صدر لیست همکاری‌ها

افزایش ظرفیت تولید میدان آزادگان جنوبی

تاخیر در توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی