برچسب:

میدان نفتی آزادگان

20 مطلب

امتیازات اقتصادی جدید ایران و چین / نفت و گاز در صدر لیست همکاری‌ها

افزایش ظرفیت فرآورش نفت آزادگان‎ جنوبی

افزایش ظرفیت تولید میدان آزادگان جنوبی

تاخیر در توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

مذاکره با توتال به سالم‌ترین شکل بود

  1. 1
  2. 2