برچسب: میدان نفتی آزادگان
19 مطلب

افزایش ظرفیت فرآورش نفت آزادگان‎ جنوبی

افزایش ظرفیت تولید میدان آزادگان جنوبی

تاخیر در توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

مذاکره با توتال به سالم‌ترین شکل بود

برگزاری مناقصه آزادگان در دولت دوازدهم

  1. 1
  2. 2