برچسب:

میدان‌های نفتی

12 مطلب

امضای ۹ قرارداد نفتی با شرکت‎های ایرانی

لوک‌اویل روسیه فعالیت در ایران را متوقف کرد

صنعت نفت برزیل در آستانه یک تحول

مذاکرات برای پروژه جدید صادرات گاز از ایران به عراق