برچسب:

واگذاری اموال دولتی

14 مطلب

رئیس سازمان خصوصی سازی: مولدسازی گره‌ گشای قفل دارایی‌های دولت است

واگذاری ۱۲۷ هزار میلیارد تومانی اموال دولتی در سال ۹۹

هدف اصلی واگذاری‌ها به وجود آوردن بخش خصوصی واقعی و حقیقی است

فروش اوراق یکی از بهترین روش‌های تأمین مالی بودجه است

اذعان به تخلف در ۴درصد واگذاری‌ها

عرضه باقیمانده سهام دولتی سه بانک در قالب دارا سوم

درآمد دولت از دارا دوم چقدر است؟

عرضه سهام بنیاد مستضعفان در بورس تا 20 روز دیگر

اضافه برداشت در خرید ETF تا ۱۰ روز دیگر برمی‌گردد