برچسب:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

5 مطلب

دریافت هزینه پیامک رمز پویا از مشتریان تکذیب شد

حذف قبوض کاغذی با دستور رئیس جمهور