برچسب:

وزارت نیرو

256 مطلب

کمبود تولید برق نداریم

مردم در مصرف برق صرفه‌جویی کنند

استخدام با طعم فامیل‌بازی

شبکه برق کشور ۱۵۰ برابر طول مرزهای زمینی

ضعف شبکه توزیع؛ علت اصلی خاموشی

کاهش ۳۵۰۰ مگاواتی پیک مصرف برق

کشور همچنان در محدوده خطر خاموشی

آخرین اخبار از تفکیک آب شرب و شهری

استان‌هایی با بیشترین مصرف برق

مسئله آب کشور امنیتی شد

وضعیت قرمز در برخی پست‌های شاخص برق کشور

اقدامات جدید وزارت نیرو برای فرار از خاموشی