برچسب:

وپویا

9 مطلب

روایت مردم از مشکلات عرضه اولیه سیتا / این هفته هم مشکلات تکرار می‌شود؟

عرضه اولیه «وپویا» بخریم یا نخریم؟

عرضه اولیه «وپویا» چهارشنبه می‌آید