برچسب:

پاری ‌سن‌ ژرمن

11 مطلب

همه چیز را نمی‌شود خرید

کاوانی هواداران PSG را نگران کرد

به دیدار پاری سن ژرمن فکر نمی‌کنم

من را طرد کرده‌اند

نیمار کم‌تر از رونالدو نیست