برچسب:

پتروشیمی ها

2 مطلب

چه اتفاقاتی منجر به افت 1.5 درصدی شاخص بورس در هفته جاری شد؟

نرخ خوراک پتروشیمی افزایش یابد