برچسب: کاهش هدررفت آب
2 مطلب

میزان مصرف سرانه خانگی آب شرب در کشور

مشترکان پرمصرف تهرانی جریمه نمی‌شوند!