برچسب:

گازرسانی

61 مطلب

اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاهای کشور

700 هزار خانوار شهری و روستایی در آستانه گازدار شدن

بزرگترین ایستگاه CNG کشور راه‌اندازی شد

گازرسانی روزانه به ۱۰ روستا شتاب می‌گیرد

خطوط انتقال گاز استان اردبیل تقویت می‌شود

گازدار شدن زابل و خاش در نیمه دوم سال از طریق CNG

استمرار بدهی نیروگاه‌های تولید پراکنده

طرح گازرسانی به نیروگاه‌ها رو به پایان است