برچسب:

گازرسانی

64 مطلب

چند خانوار گاز رایگان دریافت می‌کنند؟

زنگ خطر قطع گاز و برق

700 هزار خانوار شهری و روستایی در آستانه گازدار شدن

گازرسانی روزانه به ۱۰ روستا شتاب می‌گیرد

خطوط انتقال گاز استان اردبیل تقویت می‌شود

گازدار شدن زابل و خاش در نیمه دوم سال از طریق CNG

  1. 1
  2. 2
  3. 5