برچسب:

یونسکو

10 مطلب

دماوند در دو راهی ثبت جهانی!

هزینه 4 میلیاردی برای مرمت بازار تاریخی تبریز

ثبت جهانی شهر یزد در یونسکو

ثبت جهانی یزد در یونسکو به تاخیر افتاد