برچسب: اقتصاد خرد
1 مطلب

نظریه انتخاب مشتری و نوسان بی‌پایان قیمت‌ها